خوش آمدید به دنبای برنامه نویسی با حساس کامپیوتر

www.hassas-computer.ir

پرطرفدارترین مطالب
جدیدترین مطالب
آموزش CSS - خواص مقدماتی ( حاشيه درونی عناصر CSS )
حمید حساس     1393/11/05

با استفاده از خاصيت padding در CSS ، می توان فاصله بين خطوط حاشيه دور يک عنصر را با محتويات درونی آن تنظيم کرد . برای مثال فاصله بين خطوط حاشيه يک خانه جدول با متن درون آن را با استفاده از خاصيت padding تنظيم می کنيم .

آموزش CSS - خواص مقدماتی ( حاشيه به دور عناصر CSS )
حمید حساس     1393/09/05

با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
می توان حاشيه دور عناصر را به صورت کلی در خاصيت چند مقداری margin و يا به صورت تکی برای هر يک از جهات 4 گانه عنصر تعيين کرد .

آموزش CSS - خواص مقدماتی ( قلم و نوشته در CSS )
حمید حساس     1393/08/23

قلم و نوشته در CSS :

به وسيله مجوعه خواص ارائه شده در اين قسمت می توان نوع ، اندازه و جلوه های مختلف را برای قلم نوشته در صفحات وب HTML تعيين کرد .

خاصيت font :

خاصيت چند مقداری برای دريافت کليه ويژگی های قلم نوشته است که هر يک از ويژگی ها بايد به ترتيب زير در خاصيت font وارد شود

آموزش CSS - خواص مقدماتی ( خطوط حاشيه در CSS )
حمید حساس     1393/08/17

با استفاده از مجموعه خواص border در CSS ، می توان برای بيشتر عنصرهای HTML خطوط حاشيه تعيين کرد . خطوط حاشيه خطوطي هستند ، که به دور عنصر مورد نظر کشيده می شوند .
توضيح : خطوط حاشيه به دور يک عنصر در چهار جهت بالا ، پايين ، راست و چپ کشيده می شوند . در CSS می توان هر يک از اين خواص را به تنهايي تعريف کرده و برای هر کدام خواص جداگانه ای مثل رنگ ، ضخامت و ... تعيين کرد .

آموزش CSS - خواص مقدماتی ( پس زمينه Background در CSS )
حمید حساس     1393/08/11

پس زمينه Background : از خاصيت پس زمينه ( background ) در CSS برای تعيين يک رنگ يا تصوير به عنوان پس زمينه يک عنصر مثل جدول يا صفحه استفاده می شود .

آموزش CSS - خواص مقدماتی ( متن و نوشته در CSS )
حمید حساس     1393/08/04

متن و نوشته Text : به وسيله مجموعه خواص Text در CSS ، می توان ظاهر نوشته را تغيير داد . اين خواص برای تغيير رنگ نوشته ، جهت چيدمان ، اندازه و ... متن به کار می روند .
مجموعه خواص text شامل ليست زير می شود و برای دريافت اطلاعات درباره هر خاصيت به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

color
direction
line-height
letter-spacing
text-align
text-decoration
text-inednt
text-transform
white-space
word-spacing

 

آموزش CSS - مقدمه ( معرفی روش قالب دهی صفحات CSS )
حمید حساس     1393/07/28

CSS مخفف عبارت ( Cascading Style Sheet ) است .
از CSS ، برای قالب دهی و اعمال خواص مورد نظر به عناصر و تگ های موجود در صفحات HTML استفاده می شود .
با استفاده از امکانات CSS ، می توان صفحات HTML را با سرعت ودقت بيشتری طراحی کرد و باعث کاهش حجم کد نويسی می شود .
توسط خواص CSS ، می توان ظاهر ، رنگ ، نحوه نمايش ، موقعيت قرار گيری ، تراز بندی افقی و عمودی و ... را برای عناصر HTML تعيين کرد .

logo-samandehi